Konstantin J. Manyakin

About me

Konstantin J. Manyakin
Konstantin J Manyakin - absolwent Carleton University (Ottawa, Canada) Masters Graduate - European Studies (EURUS), członek Junior European Federalists, publicysta Le Taurillon. Stażysta Kanadyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Ekspert w dziedzinie EU, zwłaszcza w kwestii: polityki wewnętrznej, stosunków międzynarodowych, handlu, migracji zarobkowej i integracji społecznej.