Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Ankarze

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP został utworzony w celu wsparcia polskich firm, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w procesie ich internacjonalizacji. Misją placówki jest nie tylko udzielanie pomocy polskim firmom, ale także wspieranie firm zagranicznych, zainteresowanych kupnem towarów i usług, jak również inwestycjami w kraju.

Placówka podlega Ministerstwu Gospodarki, działając w ramach struktur Ambasady i Konsulatu RP.

www.ankara.trade.gov.pl