Teresa Konopielko

Zapomniane nazwiska: Teodor Szumowski – uczony, filozof, poeta

Chociaż nigdy nie wyjeżdżał do Polski i nie miał również kontaktów naukowych z polskimi orientalistami, był jednakże związany z Macierzą, z jej historią i kulturą. Potrafił godzinami recytować polskich poetów, zaś każdy nowy dzień rozpoczynał odegraniem 1 lub 2 Koncertu Fortepianowego F. Chopina. Całe dnie, do końca życia, poświęcał pracy naukowej…

Continue reading

About me

Teresa Konopielko od 1968 roku mieszka w Sankt Petersburgu. Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza oraz Sankt Peterburskiego Uniwersytetu Państwowego. Doktor nauk pedagogicznych, nauczycielka języka polskiego i długoletni działacz polonijny w Sankt Petersburgu i Rosji. Współzałożycielka pierwszej organizacji polonijnej w Rosji w 1988 r. Inicjatorka utworzenia organizacji polonijnych w Archangielsku i Murmańsku. Współinicjator I (i jedynego) Forum organizacji polonijnych w ZSRR. Współzałożyciel Szkoły Języka Polskiego w Petersburgu, inicjator bardzo wielu przedsięwzięć kulturalnych promujących Polskę i Polaków, konferencji, wystaw, w tym wystawy: „Poznań-Budapeszt-56", upamiętniania obecności Polaków w Petersburgu i w północno-zachodnim regionie Rosji. Współorganizator Wydziału Filologii Polskiej w Instytucie Języków Obcych w Mińsku (Białoruś). Inicjator i współzałożyciel pierwszych mediów polonijnych w Rosji ( Polonus, Gazeta Petersburska). Długoletnia redaktor naczelna jedynego polskiego miesięcznika kulturalno-oświatowego w Rosji: ”Gazety Petersburskiej”. Autorka książki ”Polacy w Sankt Petersburgu”.