68. Światowy Kongres AIESEC

14-23 sierpnia 2016 / Warszawa

Dodaj komentarz Kiedy : 14.08.2016
Miejsce : Warszawa

Światowy Kongres AIESEC jest to wydarzenie, podczas którego wyznacza się dalszy kierunek rozwoju organizacji, aby skutecznie realizować wizję, z którą jesteśmy związani od 1949 roku: „Pokój oraz pełne wykorzystanie potencjału ludzkiego”. Kongres odbywa się co roku w innym kraju, a w Polsce miał miejsce już dwukrotnie: w 1996r. oraz w 2006r.

W 2016 roku Światowy Kongres zawita do Polski po raz trzeci. AIESEC Polska ubiegał się o jego organizację od jesieni 2014 roku. Organizacja tej imprezy przypadła Polsce na mocy decyzji przedstawicieli AIESEC International oraz komitetów krajowych AIESEC na Walnym Zgromadzeniu. W uzyskaniu pozytywnej oceny polskiej kandydatury pomogła sprawna organizacja Konferencji EuroXpro w roku 2014, wysokie wyniki dotychczasowej pracy AIESEC Polska w zakresie międzynarodowej wymiany młodzieży, a także pozytywne oceny poprzednich Kongresów goszczonych przez Polskę.

Poprzez ponowne zaproszenie Kongresu do naszego kraju chcemy dać przedstawicielom polskiej młodzieży możliwość zabrania głosu przed kolegami z całego świata, pokazać tym ostatnim polskie dziedzictwo oraz potencjał naszego kraju, ale też zgromadzić w jednym miejscu przedstawicieli różnych pokoleń, środowisk i kultur oraz zainspirować ich do wspólnego działania. Efektem Kongresu ma być wzmocnienie współpracy między sektorami: rządowym, biznesowym oraz pozarządowym, a także przyczynienie się do wypracowania innowacyjnych rozwiązań obejmujących zakres jego tematów przewodnich: przedsiębiorczość, zrównoważony rozwój oraz różnorodność. Organizując Kongres w Polsce chcemy sprawić, że rodacy umocnią swoją dumę z bycia Polakiem oraz potwierdzą naszą otwartość na różnorodność świata. Zarazem liczymy, że wzmocni on w oczach obcokrajowców wizerunek Polski jako kraju innowacji i wyjątkowego dziedzictwa kulturowego.

Światowy Kongres AIESEC odbędzie się w Polsce w dniach 14-23 sierpnia 2016 roku z udziałem ponad 1000 młodych ludzi z 126 krajów. Jako zgromadzenie przedstawicieli młodzieży, liderów opinii, przedsiębiorców oraz pionierów globalnego biznesu, będzie stanowił platformę dialogu, umożliwiając dyskusję oraz wypracowanie nowych rozwiązań dla podniesionych przez młodych ludzi problemów z zakresu tematów przewodnich Kongresu.

W trakcie Światowego Kongresu AIESEC odbędą się wydarzenia towarzyszące. Ceremonia Otwarcia zapewni podniosłe otwarcie Kongresu, Globalna Wioska pozwoli na podróż kulturalną dookoła świata w jeden wieczór, Polski Wieczór dodatkowo zachęci do poznawania dorobku oraz bogatej kultury naszego kraju, Global Youth Speak Forum będzie okazją do udziału w cyklu konferencji biznesowych, a Gala Nagród wyłoni najefektywniejsze w wymianie międzynarodowej komitety krajowe AIESEC.

 

Szczegółowe informacje na temat Światowego Kongresu AIESEC: International Congress | FB

Bezpośredni kontakt drogą mailową z Jakubem Orłowskim, wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Światowego Kongresu AIESEC jakub.orlowski@aiesec.net.

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą partnerską przy Kongresie zapraszamy do kontaktu z Adrianem Dykty, Wiceprzewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Światowy Kongres AIESEC ds. Rozwoju Biznesu – adrian.dykty@aiesec.net

Zobacz również: Prezentacja Kongresu

Źródło: AIESEC

Poleć innym