Działaj tam gdzie jesteś – polscy artyści na 15. Festiwalu Interakcje w Quebecu

4 – 7 kwietnia 2013 /Le Lieu, centre en art actuel, Quebec City, Kanada

Dodaj komentarz Kiedy : 04.04.2013
Miejsce : Quebec

Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku, Ośrodek Działań Artystycznych O.D.A. w Piotrkowie Trybunalskim, Le Lieu, centre en art actuel w Quebec City i Wydział Intermediów ASP w Krakowie zapraszają na piętnastą edycję festiwalu INTERAKCJE, zatytułowaną Fais où tu es, Pratiques contextuelles entre la Pologne et le Québec (Działaj tam gdzie jesteś. Praktyki kontekstualne w Polsce i Quebecu).

Czwartek, 4 kwietnia 2013, godz. 12.00

Université Laval, Café Caféine, 295 Blvd Charest Est, Quebec

Konferencja Fais où tu es: Pratiques contextuelles entre la Pologne et le Québec

Piątek i sobota, 5-6 kwietnia, 2013, godz. 20.00

Le Lieu, centre en art actuel, 345 Rue du Pont, Québec

Program performance: Janusz Bałdyga, Przemysław Branas, Artur Grabowski, Łukasz Szałankiewicz, Artur Tajber. Projekcje filmowe Barbary Maroń, poświęcone młodej polskiej sztuce i dwóm artystom najstarszej generacji, Janowi Świdzińskiemu i Jerzemu Beresiowi.

Niedziela, 7 kwietnia, 2013, godz. 13.00

Le Lieu, centre en art actuel, 345 Rue du Pont, Québec

Konferencja  poświęcona ideom kontekstualnym w Polsce z udziałem Janusza Bałdygi, Przemysława Branasa, Artura Grabowskiego, Łukasza Szałankiewicza i Artura Tajbera.

 

INTERAKCJE są najstarszym w Polsce festiwalem sztuki performance, w którym uczestniczyło dotąd ponad dwustu artystów z całego świata. Jubileuszowa edycja festiwalu, tradycyjnie odbywającego się w Krakowie i Piotrkowie Trybunalskim, będzie w tym roku prezentowana również w Quebec City w Kanadzie. Kuratorem polsko-kanadyjskiej wymiany inicjatyw artystycznych jest Artur Tajber. Przygotowany przez niego program będzie poświęconemu Janowi Świdzińskiemu, seniorowi polskiej sceny performance i twórcy kontekstualizmu – kierunku sztuki bazującego na założeniu, że wszystko – w zależności od kontekstu – może być nośnikiem wartości artystycznych.

Artysta multimedialny, krytyk i teoretyk sztuki Jan Świdziński (ur.1923) ukończył wydział malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas drugiej wojny światowej studiował architekturę na tajnych „kompletach” i uczęszczał na lekcje baletu; studiował też logikę formalną i językoznawstwo. Różnorodność zainteresowań ukształtowała jego wielowymiarowe spojrzenie na sztukę. Od początku swej drogi twórczej interesował się problematyką komunikacji i informacji, traktując sztukę jako działalność przekształcająca środowisko, w którym powstaje. W połowie lat 70. rozpoczął praktykę performerską; w 1976 opublikował manifest kontekstualizmu Art as Contextual Art (Sztuka jako sztuka kontekstualna), wydany przez szwedzką Galerie St. Petri w Lund, prezentującej twórczość takich gwiazd awangardy jak Nam Jun Paik czy Yoko Ono. W 2005 francuskie tłumaczenia jego pism ukazały się w Kanadzie nakładem wydawnictwa INTER/Le Lieu.   

Twórczość i osoba Jana Świdzińskiego od dawna łączy artystów performance z Quebecu i z Polski. Artysta odwiedził Kanadę po raz pierwszy w 1976 z okazji konferencji w Centre for Experimental Art and Communication (CEAC) w Toronto. Przez wiele lat wykładał też na University of British Columbia w Vancouver i uniwersytecie w Calgary, kształcąc i inspirując nowe pokolenie artystów performance.

Współpraca między Le Lieu, centre en art actuel a festiwalem Interakcje i Wydziałem Intermediów krakowskiej ASP rozpoczęła się jeszcze w latach 80. Przez kolejne dwie dekady miała ona wielkie znaczenie dla wielu artystów polskich, dostarczając twórcom odciętym od zachodniego świata sztuki jednego z niewielu „okien na świat”. Kontakty i przyjaźnie z tamtej epoki są nadal żywe; kultywuje je też nowe pokolenie artystów. Archiwa dokumentujące działalność polskich artystów w Quebec City i w Montrealu zawierają często więcej informacji o polskiej sztuce akcji i performansu niż podobne zasoby w Polsce.

INTERAKCJE XV w Quebec City odwiedzi pięciu polskich artystów: Janusz Bałdyga – wieloletni współpracownik awangardowego teatru Akademia Ruchu i współzałożyciel Pracowni Dziekanka, słynnej galerii lat 80; Przemysław Branas – artysta łączący wątki biograficzne z symbolami i zainteresowany badaniem barier wyznaczanych przez ciało, kulturę i mechanizmy społeczne; Artur „Arti” Grabowski – najbardziej znany przedstawiciel młodego pokolenia polskich performerów, łączący w swoich akcjach humor z krytyką; Łukasz Szałankiewicz – awangardowy muzyk i sound designer występujący też pod pseudonimem ZENIAL, znany nowojorskiej publiczności z występów na festiwalu UNSOUND 2010; i Artur Tajber, w którego pracach poczesne miejsce zajmuje zagadnienie czasu. W ramach festiwalu odbędzie się także prezentacja filmowa polskiego akcjonizmu, ze szczególnym akcentem na jego najmłodszych przedstawicieli, nieznanych jeszcze w Kanadzie. Przegląd celebruje także dwie wielkie postaci polskiej sztuki – Jerzego Beresia (zmarłego w 2012 pioniera performance, który konsekwentnie unikał kwalifikacji jako artysta-performer) oraz obchodzącego w tym roku 90. urodziny Jana Świdzińskiego.

Druga część tegorocznych INTERAKCJI odbędzie się w dniach 4-12 maja w Krakowie, kiedy to do Polski przyjedzie z rewizytą grupa ośmiu artystów kanadyjskich.

 

Fotografia © Artur Tajber. Performance S-T-Able, CCA Bankok 2008.

Szczegółowe informacje: Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku

Poleć innym