Kiribati – kraj Pacyfiku na drodze do zrównoważonego rozwoju

20 grudnia 2012 / Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii (ANZORA), Kraków

Dodaj komentarz Kiedy : 20.12.2013
Miejsce : Kraków

Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii zaprasza wszystkich członków oraz sympatyków na doroczną konferencję, poświęconą kolejnemu krajowi Oceanii. Kiribati jak w soczewce skupia w sobie wyzwania wspólne dla innych wyspiarskich państw regionu. Chcemy przyjrzeć się jego historii, przemianom gospodarczym, infrastrukturze, edukacji i kulturze, a także działaniom podejmowanym przez władze lokalne i międzynarodowe. To one tworzą współczesny obraz Kiribati i kształtują jego przyszłość.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, stąd przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki są mile widziani.

Obrady będą prowadzone w języku polskim. Dopuszczalne są również prezentacje w języku angielskim.

Przewidywana jest publikacja artykułów z konferencji w dwujęzycznym kwartalniku: Antypody. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, ISSN 2081-8998.

 

Organizator: Towarzystwo Naukowe Australii, Nowej Zelandii i Oceanii, ul. Pędzichów 7/4a, 31-152 Kraków
kontakt@anzora.org

Poleć innym