Science: Polish Perspectives 2017 – Cambridge

3-4 listopad 2017 / St John’s College, Cambridge

Dodaj komentarz Kiedy : 03.11.2017
Miejsce : Cambridge

Science: Polish Perspectives 2017 – Cambridge odbędzie się w dniach 3-4 listopada.

W pierwszy weekend listopada w St John’s College w Cambridge naukowcy i wszyscy zainteresowani będą mieli okazję posłuchać jak co roku prezentacji zaproszonych gości – w tym roku wykłady przygotują Dr Magda Bieńko z Karolinska Institutet zajmująca się biologią komórkową, Prof. Victor Tybulewicz, immunolog z Francis Crick Institute oraz Imperial College London, Prof. Marta Kwiatkowska z University of Oxford, która opowie o tym kiedy ufać robotom oraz Dr Natalia Nowakowska, również z University of Oxford, która przybliży słuchaczom dynastię Jagiellonów.

Częścią programu będą też 10-minutowe prezentacje uczestników z różnych dziedzin nauki oraz sesje posterów. Dla uczestników przewidziano też możliwość uczestniczenia w warsztatach oraz w dyskusjach panelowych. Uroczysta kolacja, która jest już tradycją na zakończenie konferencji, będzie miała miejsce w reprezentatywnym  Fitzwilliam College.

Organizatorzy podkreślają, że celem Science: Polish Perspectives 2017 – Cambridge jest szeroko pojęta popularyzacja nauki oraz wymiana myśli i doświadczeń. Konferencja umożliwia uczestnikom nie tylko poznanie się i zbudowanie sieci kontaktów, ale również tworzy platformę współpracy między polskimi naukowcami pracującymi w różnych krajach. Zarówno SPP 2017 jak i SPP Meetup Berlin odbywają się w języku angielskim, dlatego mogą w nich brać udział również osoby nie mówiące po polsku.

SPP 2017 odbywa się pod patronatem Ambasady RP w Londynie ze wsparciem Fundacji Nauki Polskiej oraz Boston Consulting Group. Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

 

Szczegółowe informacje: Science: Polish Perspectives 

Zobacz również: Science: Polish Perspectives – Meetup Berlin 2017

Poleć innym