Science: Polish Perspectives – Meetup Berlin 2017

13-14 października 2017 / Festsaal Humboldt Graduate School Luisenstraße 56, Berlin

Dodaj komentarz Kiedy : 13.10.2017
Miejsce : Berlin

W dniach 13-14 października odbędzie się Science: Polish Perspectives – Meetup Berlin 2017.

Tegoroczny SPP Meetup Berlin przyjął formę konferencji. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje abstrakty na jedną z trzech form prezentacji – 15-minutowa popularnonaukowa prezentacja na temat swoich badań, poster lub 3-minutową prezentację w formie zbliżonej do tej z konkursu FameLab. Zgłoszenia otwarte są do 27 sierpnia. Przewidziane są również warsztaty i dyskusja panelowa o współpracy naukowej pomiędzy Polską a Niemcami, a także część startupowa, gdzie zaprezentują się firmy, których początki były związane z nauką.

Wśród zaproszonych wykładowców są: Prof. Agnieszka Chacińska z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, laureatka prestiżowych grantów Fundacji Nauki Polskiej, w tym Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej „Nicolaus Copernicus” oraz programu Międzynarodowe Agendy Badawcze; Prof. Agnieszka Zalewska z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk, była prezydent Rady Naukowej CERN, oraz Dr Marcin Piątkowski, starszy ekonomista w Banku Światowym.

Organizatorzy podkreślają, że celem SPP Meetup Berlin  jest szeroko pojęta popularyzacja nauki oraz wymiana myśli i doświadczeń. Konferencja umożliwia uczestnikom nie tylko poznanie się i zbudowanie sieci kontaktów, ale również tworzy platformę współpracy między polskimi naukowcami pracującymi w różnych krajach. Zarówno SPP 2017 jak i SPP Meetup Berlin odbywają się w języku angielskim, dlatego mogą w nich brać udział również osoby nie mówiące po polsku.

 

Szczegółowe informacje: Fundacja Polonium | FB – wydarzenie SPP Meetup Berlin | Call for Abstract

Przeczytaj również: Science: Polish Perspectives 2017 – Fundacja Polonium łączy polskich naukowców za granicą

Poleć innym