Zaproszenie na II. Zjazd Polonii w Austrii

24 lutego 2013 / Dom Polski, Boerhaavegasse 25, 1030 Wiedeń

Dodaj komentarz Kiedy : 24.02.2013
Miejsce : Wiedeń

Szanowni Państwo !

Organizacje i działacze polonijni współpracujący w ramach Polonijnej Platformy Dialogu w Austrii serdecznie zapraszają na II Zjazd Polonii w Austrii, który będzie miał charakter informacyjno – dyskusyjny, a celem jego jest omówienie wspólnych problemów Polonii austriackiej i podjęcie prób znalezienia ich rozwiązania.

Zjazd odbędzie się w dniu 24 lutego 2013 w „Domu Polskim” w sali Jana III Sobieskiego w budynku Stacji Naukowej PAN w Wiedniu przy ulicy Boerhaavegasse 25, 1030 Wien.

II Zjazd Polonii poprzedzi o godz. 12.00 Msza św. w Kościele Polskim pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (1030 Wien, Rennweg 5a). Zachęcamy do wspólnego uczestnictwa w tym nabożeństwie.

 

Program Zjazdu:

14.00 – Powitanie uczestników Zjazdu

14.15 – Omówienie głównych tematów Zjazdu i dyskusja nad nimi:

– „Mniejszość narodowa Polonii wiedeńskiej“

– „Dom Polski – Centrum Organizacji Polonijnych w Austrii”

16.15 – Przerwa do godziny 16.30

16.30 – „Reprezentacja Polonii w Austrii formy współpracy między organizacjami polonii austriackiej“

18.00 – Dyskusja nad wolnymi wnioskami

19.00 – Zakończenie Zjazdu

 

Znając Państwa troskę i zaangażowanie w sprawy polonijne jesteśmy głęboko przekonani, że obecność Wasza na Zjeździe wniesie wiele pozytywnych akcentów tak do samego przebiegu jak i skutków tego spotkania.

Łączymy wyrazy szacunku i pozdrowień.

Z upoważnienia PPDwA

Andrzej Kempa

 

Patronat medialny nad Zjazdem objęli: Magazyn Kulturalno-Informacyjny JUPITER, Radio Polonia Wiedeń, Radio PoloNews i Polskie Radio w Górnej Austrii.

Poleć innym