Polskie usługi

Fachowcy.pl wychodzą za granicę i rozpoczynają publiczną emisję obligacji

Fachowcy.pl Ventures notowana na NewConnect spółka planuje w 2017 roku rozpocząć ekspansję zagraniczną. W tym celu zamierza pozyskać do 6 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji. Zapisy na obligacje ruszyły 12 stycznia 2017 roku, a oferującym jest Polski Dom Maklerski S.A.

Dodaj komentarz

Od 12 do 26 stycznia 2017 r. firma Fachowcy.pl Ventures S.A. oferuje 2-letnie obligacje serii A, o wartości nominalnej 1000 zł każda, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Zabezpieczeniem emitowanych obligacji jest zastaw rejestrowy na znaku towarowym Fachowcy.pl oraz oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji. Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mogą składać zapisy w Polskim Domu Maklerskim S.A. oraz w Domu Maklerskim Millenium. Obligacje będą wprowadzane na Catalyst.

– Do tej pory spółka nie korzystała z kapitału dłużnego pochodzącego z emisji obligacji. Dzięki stale poprawiającej się sytuacji finansowej spółki oraz planowanego na ten miesiąc przekroczenia progu rentowności zdecydowaliśmy się na dywersyfikację źródeł finansowania. Poprzez emisję obligacji oraz środki własne  będziemy mogli rozwinąć naszą działalność za granicą. – powiedział Piotr Surmacki, Prezes Fachowcy.pl Ventures S.A.

Środki uzyskane z oferty publicznej obligacji mają zostać przeznaczone na ekspansję zagraniczną spółki. Pierwszym rynkiem, na którym spółka ma zamiar maksymalnie rozszerzyć swoją działalność jest Wielka Brytania. Na potrzeby aktywności zagranicznej spółki zmodyfikowała model biznesowy oraz założyła nową markę: BusinessFellow.com dedykowaną dla klientów spoza Polski. Spółka obecnie posiada 50 zagranicznych klientów, pomimo tego że dotychczas nie promowała swoich usług poza naszym krajem.

– Wychodząc za granicę poszerzamy rynek. Przeprowadziliśmy badanie rynku z którego wynika, że w krajach Europy Zachodniej istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na oferowane przez nas usługi, więc zdecydowaliśmy się na poszerzenie skali działalności. Biorąc pod uwagę, że nasze usługi prowadzone są zdalnie istnieje bardzo duży potencjał wzrostu skali naszego biznesu. Zakładamy głównie zdalny kanał sprzedaży naszych usług na nowym rynku bez konieczności budowy struktur sprzedaży poza Polską. – dodał Piotr Surmacki.

Spółka Fachowcy.pl Ventures kupiła platformę internetową Favore.pl

9 stycznia 2017 r. spółka Fachowcy.pl Ventures kupiła platformę internetową Favore.pl, należącą dotychczas do Grupy Wirtualna Polska. W ramach rozliczenia transakcji o wartości niespełna 3 mln zł, Grupa Wirtualna Polska została 2% akcjonariuszem Fachowcy.pl Ventures S.A. Po przejęciu serwisu liczba klientów Fachowcy.pl zwiększyła się o prawie 900.  

Prezes Piotr Surmacki przez podmiot zależny wraz z żoną kontrolują 32,59% kapitału Spółki. 30 grudnia 2016 r. odkupił od Fulcrum FIZ 32,9 mln akcji płacąc 55 groszy.

O Spółce

Grupa Kapitałowa Fachowcy.pl Ventures S.A. rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z Internetu. Usługi Spółki oferowane są w modelu abonamentowym, a docelowym ich odbiorcą są małe i średnie firmy usługowe. Dzięki posiadanej technologii, gromadząc dane w ramach całego procesu pozyskania zlecenia, Spółka buduje unikatową wiedzę na temat efektów prowadzenia działań reklamowych dla całego sektora MŚP.

Grupa kontroluje cztery spółki zależne: WAY2TRAFFIC Polska S.A. (dostawca technologii do optymalizacji działań reklamowych w Internecie), United Titans Sp. z o.o. (specjalizuje się w realizacji internetowych kampanii reklamowych rozliczanych za efekt), Toxic Software Sp. z o.o. (zatrudnia programistów, którzy rozwijają wszystkie technologie wykorzystywane w Grupie) oraz Favore.pl (platforma pozyskująca zlecenia z internetu dla małych przedsiębiorców usługowych).

Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r. notowani są na NewConnect. Po debiucie na rynku alternatywnym firma została przejęta przez grupę inwestorów związanych z Piotrem Surmackim, który w 2013 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu i następnie wprowadził do Spółki firmy WAY2TRAFFIC Polska S.A., United Titans Sp. z o.o. i Toxic Software Sp. z o.o.

W 2015 r. doszło do optymalizacji funkcjonowania Grupy oraz budowy struktur sprzedaży – Spółka z małej kilkunastoosobowej struktury zwiększyła zespół do ponad 100 osób na koniec roku.

W listopadzie 2015 r. Spółka została wyróżniona przez prestiżowe amerykańskie wydawnictwo technologiczne TheNextWeb. Fachowcy.Pl Ventures, jako jedyna spółka z Polski została zaproszona do grona 24 firm z całego świata mających możliwość zaprezentować się na konferencji dla inwestorów amerykańskich w Nowym Jorku.

 

Szczegółowe informacje: Fachowcy.pl | Memorandum i dodatkowe informacje

Poleć innym