Inwestycje

ICE Kraków z dofinansowaniem

Centrum Kongresowe ICE Kraków otrzymało z funduszy europejskich niemal milion złotych na promocję małopolskiego przemysłu spotkań. Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator obiektu, przeznaczy środki między innymi na udział w międzynarodowych targach branżowych, wizyty studyjne dla zagranicznych przedstawicieli branży MICE, rozwój sieci współpracy lokalnej Kraków Network oraz działania promujące ofertę gospodarczą regionu oraz Centrum Kongresowe.

Dodaj komentarz

Ostatnie dni wyjątkowo intensywnego czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków  obfitowały w satysfakcjonujące wiadomości. To wtedy do Krakowskiego Biura Festiwalowego, operatora obiektu, trafiła informacja o decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, który we współpracy z ekspertami Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, bardzo wysoko ocenił wniosek „Małopolski Przemysł Spotkań: ICE Kraków – lider przemysłu spotkań południowej Polski.”. Projekt otrzymał 72% możliwych punktów, co przełożyło się na jego dofinansowanie w kwocie 827 150 zł! Obecnie trwają ostatnie ustalenia pomiędzy stronami, prowadzące do podpisania umowy, na podstawie której KBF będzie promować Kraków i Małopolskę w latach 2016 – 2018.

„Blisko 20% mieszkańców Krakowa utrzymuje się z turystyki, w tym także z obsługi turystów biznesowych. W całej Małopolsce przedsiębiorców współpracujących pośrednio i bezpośrednio z branżą MICE jest znacznie więcej” – mówi Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski. „Działania, które w czasie najbliższych dwóch lat będzie podejmować zespół Centrum Kongresowego ICE Kraków, będą zatem wpływać na cały sektor przemysłu spotkań, który w Krakowie od kilku lat intensywnie się rozwija. Musimy utrzymać ten trend w kolejnych latach, gdyż konferencje i kongresy wpływają na rozwój gospodarczy całego regionu.” dodaje Prezydent Majchrowski.

Droga do sukcesu była długa. Niemal pięćdziesięciostronicowy wniosek został stworzony przez interdyscyplinarny zespół, w skład którego wchodzili pracownicy różnych działów Centrum Kongresowego ICE Kraków. Dzięki ich współpracy możliwe było zaprogramowanie działań istotnych z punktu widzenia sprzedaży, promocji i public relations nowoczesnego obiektu, który na początku tego roku zostały wybrany w konkursie Meetings Star Award najlepszym centrum kongresowym Nowej Europy w 2015 roku.

Dofinansowanie to także spore zobowiązanie. Do połowy 2018 roku Centrum Kongresowe ICE Kraków zrealizuje zadania, które znalazły się we wniosku zgłoszeniowym. Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator obiektu, jest zobowiązane do organizacji wymienionych wcześniej spotkań, wyjazdów, a także, co niezwykle istotne, do badania skuteczności swoich działań, które będą służyć ewaluacji podjętych działań.

„Dzięki środkom, które pozyskaliśmy, zaprosimy na wizyty studyjne do Krakowa Ambasadorów Kongresów Polskich, którzy promują Kraków i Małopolskę jako nowoczesną destynację dla kongresów i konferencji. Zaplanowaliśmy także sześć spotkań w ramach projektu Kraków Network, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych firm i instytucji, zajmujących się organizacją turystyki biznesowej. Nasi pracownicy będą promować ICE Kraków i Małopolskę podczas targów branżowych na kilkunastu wyjazdach zagranicznych, a czytelnicy branżowych pism na całym świecie zobaczą reklamy naszego miasta i regionu. Mamy ogrom pracy do wykonania, a jej pozytywne skutki będą widoczne przez kilka kolejnych lat.” mówi Izabela Helbin, dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego, operatora obiektu. „Jesteśmy niesamowicie dumni z faktu, że będziemy mogli jeszcze bardziej skutecznie promować turystykę biznesową.” podsumowuje Helbin.

Konkurs rozstrzygnięto w ramach poddziałania 3.3.1  „Promocja Gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Kalendarz Centrum Kongresowego ICE Kraków jest szczelnie wypełniony do końca 2016 roku. Wolnych dat w 2017 roku zostało niewiele, a teraz, także dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej, inwestycja Miasta Krakowa będzie mogła jeszcze lepiej realizować stawiane przed nią zadania, a także wypełniać swój harmonogram działań na rok 2018 i lata późniejsze.

 

Źródło: Centrum Kongresowe ICE Kraków

Fotografia © Wojciech Wandzel

Poleć innym