Polacy za granicą

Konkurs dotacyjny MSZ na projekty polonijne w roku 2016

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs dotacyjny na realizację zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” W konkursie dostępnych będzie 61 milionów złotych dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych do udziału.

Dodaj komentarz

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe są dostępne na stronie: MSZ – Konkursy Ministra

W listopadzie zostanie zorganizowane specjalne spotkanie informacyjne dla oferentów pragnących ubiegać się o dotacje w konkursie. Termin i miejsce tego spotkania będą ogłoszone na stronie internetowej MSZ.

Oferty w konkursie można składać do 3 grudnia br. Wyniki zostaną ogłoszone do końca lutego 2016 roku.

To już piąty z kolei konkurs dotacyjny związany ze współpracą z Polonią i Polakami za granicą. Liczba projektów dofinansowanych w ramach kolejnych konkursów wzrasta z roku na rok. W 2012 r. dotacje uzyskało 87 projektów na łączną kwotę 54 mln zł, w 2013 r. – 112 projektów na kwotę 62 mln zł, w 2014 r. – 136 projektów na kwotę 59 mln zł, natomiast w 2015 – 155 projektów na kwotę 53 mln złotych.

W konkursie utrzymano dotychczasowy podział na główne obszary tematyczne: edukacja (16,8 mln zł) media polonijne (6,5 mln zł),infrastruktura polonijna (9,8 mln zł) , pozycja środowisko polskich w krajach zamieszkania (15,5 mln zł), kontakty i więzi z Polską (10,9 mln zł). W tym roku dodatkowo wyodrębniono obszar regrantingu, umożliwiającego przyznanie wybranym podmiotom dotacji przeznaczonej na organizację kolejnych mniejszych konkursów na małe granty (w wysokości od 5.000 – 50.0000 złotych). Zmiana ta wychodzi naprzeciw nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mającej na celu popularyzację tej formy finansowania zadań publicznych. Dzięki formule małych grantów można rozszerzyć współpracę o mniejsze organizacje.

W tegorocznym konkursie zwiększono możliwości dofinansowania placówek edukacyjnych w krajach migracji zarobkowej, zamieszkałych przez polską mniejszość narodową, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, zgodnie z potrzebą utrzymania i umacniania więzi z Polską przez młode pokolenie Polonii i Polaków tam zamieszkałych. Oprócz 61 milionów złotych dostępnych w konkursie, MSZ przeznaczy dodatkowo w 2016 roku 2 miliony złotych na coroczny konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący doskonalenia metodycznego nauczycieli.

MSZ zachęca wszystkie zainteresowane podmioty do udziału w konkursie.

 

Źródło: Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Fotografia © Anna Karahan

Poleć innym