Doradztwo

Program Szkolenia Kadr

Twoja firma rozważa wejście na rynek azjatycki, jednak brak wam wiedzy z tego zakresu? Zastanawiasz się jak stworzyć biznesplan na rynek japoński/ koreański? Chcesz pogłębić swoją wiedzę o Japonii/ Korei, poznać ich język oraz strategie biznesowe by móc łatwiej odnaleźć się na nowym rynku?

Dodaj komentarz

Twoja firma rozważa wejście na rynek azjatycki, jednak brak wam wiedzy z tego zakresu? Zastanawiasz się jak stworzyć biznesplan na rynek japoński/ koreański? Chcesz pogłębić swoją wiedzę o Japonii/ Korei, poznać ich język oraz strategie biznesowe by móc łatwiej odnaleźć się na nowym rynku?

Zgłoś się:  Program Szkolenia Kadr w www.euetp.eu

Ostateczny termin składania aplikacji: maj 2013

Cykl szkoleń: grudzień 2013-2014

Skontaktuj się z PSK: : info@euetp.eu

Tel: +32 2 800 28 28

 

Czym jest Program Szkolenia Kadr?

Program Szkolenia Kadr  (PSK), założony w 1979 roku, jest finansowany przez Komisję Europejską w celu zapewnienia europejskim przedsiębiorstwom szkoleń z zakresu: biznesu, języków oraz wiedzy o kulturze, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu na rynkach japońskim i koreańskim. PSK wzmacnia pozycje przedsiębiorstw z UE w Korei i Japonii, jak również rozwija kulturalne i biznesowe powiązania pomiędzy tymi krajami, a Unią Europejską. Sposób w jaki rozwijają się firmy w Japonii i Korei jest tak odmienny od praktyk typowych w UE, iż firmy prowadzące rozmowy na wschodzie muszą być wyposażone w specjalistyczne umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Wzrastająca liczba firm Europejskich działających na rynku japońskim i koreańskim jest kluczową sprawą z punktu widzenia Komisji Europejskiej.

Kto może wziąć udział?

W  PSK mogą uczestniczyć kierownicy biznesowi, będący obywatelami UE, pracujący dla firm powstałych w każdym z 27 państw europejskich wchodzących w skład Unii. Uczestnik musi aplikować razem z firmą dla której pracuje. W tym celu należy złożyć, on-line, formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest pod adresem: http://www.euetp.eu/expression-of-interest. Najbardziej obiecujący kandydaci zostaną zaproszeni do Brukseli, gdzie przejdą rozmowę próbną i proces egzaminacyjny. Spośród nich zostanie wybranych 45 kandydatów do PSK w Japonii, oraz 15 w Korei.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji i dalszej selekcji kandydatów znaleźć można pod adresem: http://www.euetp.eu/apply-now/cycle-2013-2014.

Podstawowe wymogi dla kierowników:

  • Obywatelstwo jednego z krajów członkowskich UE
  • Zatrudnienie w firmie sponsorującej od co najmniej 1 roku
  • Doskonała znajomość języka angielskiego
  • Uczestnictwo w PSK po raz pierwszy

lub posiadanie zaświadczenia o :

A) Ukończeniu studiów magisterskich + 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym

albo:

B) Ukończeniu co najmniej 2 lat edukacji na uczelnie wyższej + 5lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym

Podstawowe wymagania dla firm z Unii Europejskiej:

Opcjonalnie: (a) zajmowanie się eksportem towarów lub inwestowanie w Japonii/ Korei, lub  (b) posiadanie planów rozwoju, eksportu lub inwestycji w jednym z krajów, lub (c) zapewnianie wsparcia dla europejskich przedsiębiorstw w rozwoju eksportu i inwestycji w Japonii lub Korei.

Bycie założycielem/ właścicielem europejskiej firmy, posiadanie siedziby w UE, posiadanie europejskiej tożsamości, wytwarzanie dóbr/ usług pochodzenia UE.

Zatrudnianie minimum 5 osób i wytwarzanie rocznego dochodu rzędu € 500.000 (lub więcej)

Zaangażowanie i gotowość do pokrycia części kosztów utrzymania uczestnika w ramach programu.

Zobowiązanie do zatrudniania uczestnika w trakcie trwania programu szkoleniowego.

Gdzie uczestnicy kształcą się i odbywają staż?

Na licznych uniwersytetach o międzynarodowej renomie: Szkoła Studiów Orientalnych i Afrykańskich w Londynie, Universitet Waseda w Tokio i Uniwersytet Yonsei w Seulu są partnerami programu. PSK oferuje intensywny, trzy tygodniowy plan treningów i kursów z zakresu kultury, historii i nauk społecznych Japonii oraz Korei, które prowadzone są w Londynie. Poprzedza je trzydzieści tygodni nauki języka i strategii biznesu. Ostatecznie czeka kandydata dwunastotygodniowy staż w japońskiej lub koreańskiej firmie.

Czy Program Szkolenia Kadr znajduje miejsca pracy dla uczestników? Czy wspiera ich w poszukiwaniach?

Strategicznym momentem szkolenia jest dwunastotygodniowy staż w japońskiej/ koreańskiej firmie. Staż pozwala uczestnikowi przekuć wiedzę teoretyczną na praktykę i to w realnym biznesowym otoczeniu. Uczestnik nabywa w tym czasie dużo doświadczenia. Znalezienie i utrzymanie dobrego stanowiska jest dla stażysty niebywałym wyzwaniem, jednak edukujący zapewniają stażyście  stałe wsparcie.

Wsparcie to obejmuje seminaria w trakcie stażu, gdzie udzielane są wskazówki, indywidualne konsultacje i rozdawane są podręcznik praktyki.  Znane i renomowane firm z Japonii i Korei, z całego szeregu sektorów, z otwartymi ramionami witały uczestników PSK przez przeszło 30 lat. Poprzednimi firmami-gospodarzami były takie znane marki jak: Sony, Nissan, Mitsubishi & Co w Japonii oraz GlaxoSmithKline, LG Electronics i Instytut Badać Ekonomicznych w Korei.

Jak długo trwa program?

Całkowity czas trwania programu szkoleniowego to 45 tygodni plus 2 tygodnie dla ostatecznej oceny i ceremonii ukończenia.

Poleć innym