Doradztwo

Przedsiębiorczość to przede wszystkim nowoczesność

Czym tak naprawdę jest przedsiębiorczość? Jest ona postawą wobec życia, która sprzyja szeroko rozumianemu rozwojowi zarówno osobistemu jak i gospodarczemu.

Dodaj komentarz

Zachowania przedsiębiorcze, a efektywność działania

A. Smith, J. B. Say czy J. Schumpeter to osoby uznawane za prekursorów problematyki przedsiębiorczości, która ukazywana jest, jako forma pracy, bądź jeden z czynników produkcji. Inicjator nowych idei w ramach swoich działań dąży przede wszystkim do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów firmy. Aby efektywnie działać powinien rozwijać umiejętność dostrzegania potrzeb oraz doskonalić zdolność wykorzystywania nadarzających się okazji. Musi uwzględnić także pojawiające się ryzyko, które zostanie wynagrodzone w przyszłości – w myśl zasady, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana.

Przedsiębiorczość to nieustanny proces tworzenia czegoś nowego

Podejmowane wewnątrz firmy działania nie mogą mieć jednokrotnego charakteru, trzeba nadać im pewną motorykę. Przedsiębiorca, wdrażający niekonwencjonalne rozwiązanie nie może spocząć na laurach. Musi charakteryzować go wysoka aktywność i stopień adaptacji do zmieniających się warunków. Jest on zmuszony bowiem tak organizować swoje działania by innowacyjny pomysł wykorzystać w celu generowania korzyści na rynku, uwzględniając przy tym pojawiającą się niepewność. Osobę przedsiębiorczą charakteryzuje nie tylko wrodzona dyspozycyjność psychiczna, ale nabyte w wyniku doświadczenia praktyczne umiejętności. Towarzyszy jej specyficzna zaradność życiowa, uzupełniona o pewną dozę otwartości, samodzielności, wytrwałości i świadomości swoich mocnych i słabych stron, a także umiejętne reagowanie na bodźce zewnętrzne oraz wyczucie szansy i wyboru. Całość dodatkowo wzmacnia pracowitość i odpowiedzialność.

Przedsiębiorczość to proces

Wielkie sukcesy zaczynają się od drobnych działań i wyważonych decyzji. Zmiany, wprowadzane krok po kroku, nie zawsze muszą być planowane, ale powinny koncentrować się na danej okazji czy określonej potrzebie. Choć atrakcyjność terenu czy jego lokalizacja uważana jest za jeden z czynników rozwoju przedsiębiorczości działanie zależy od poszczególnej jednostki. Bez ich pasji, pomysłów i samozaparcia nie powstanie nic szczególnego. Efekty ich działania dostrzegalne są gołym okiem. Powstające przykładowo prywatne gabinety lekarskie, salony kosmetyczne, czy punkty rzemieślnicze są tego dobrym przykładem. Ważne jest przy tym wykazanie inicjatywy i wdrożenie jej w życie, umożliwiające chociażby:

  • wyższą efektywność stosowanych rozwiązań organizacyjnych,
  • zdobycie nowych rynków zbytu i zaopatrzenia,
  • inicjację nowych kontaktów partnerskich,
  • wprowadzanie nowych produktów czy usług.
  • czy zapewnienie wyższego poziomu osiąganej satysfakcji.

Przedsiębiorczość jest często utożsamiana z nowoczesnością, polegającą na ciągłym stwarzaniu czegoś nowego. Takie działanie pozwala przedsiębiorcy zapewnić przewagę dochodów nad kosztami ich uzyskania w realizowanej przez niego działalności handlowej, przemysłowej czy usługowej. W długofalowym efekcie przyczynia się do podniesienia poziomu życia i indywidualnej zamożności.

Sztuka przeprowadzania dobrych kalkulacji? Współzależność działań innowacyjnych prowadzących do sukcesu? Pragmatyczne myślenie? Praca na własny rachunek? A może efektywne reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu? Bez względu na sposób interpretacji każde z tych działań charakteryzuje nowoczesne (przedsiębiorcze) myślenie. Jego realizator musi być zorientowanym na wyniki, posiadać zdolność radzenia sobie z ryzykiem, a przy tym mieć bardzo dużo energii i entuzjazmu.

 

Poleć innym