Ośrodki i centra naukowe

Ruszył Krajowy Program Leczenia wad ubytkowych i wydłużania kończyn u dzieci

Dzisiaj, 10 maja 2017, w Otwocku ruszył Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci realizowany przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W uroczystości udział wzięli Lidia i Jerzy Owsiak, prof. Jarosław Czubak – konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, prof. Marek Jóźwiak z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Poznaniu, Prezydent Miasta Otwock oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dodaj komentarz

Krajowy Program Leczenia Wad Ubytkowych i Wydłużania Kończyn u Dzieci to unikatowy projekt, który został zainicjowany jako program medyczny Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Będzie on realizowany przez dwie wyspecjalizowane kliniki ortopedii dziecięcej w Poznaniu i Otwocku, a jego celem jest zapewnienie w skali całej Polski powszechnej dostępności nowoczesnych technik leczenia wad ubytkowych kości u dzieci. Dziś rodzice dzieci cierpiących na tego rodzaju schorzenia często szukają pomocy w zagranicznych ośrodkach ortopedycznych, podejmując drogie i uciążliwe leczenie, które w dużo bardziej optymalnych warunkach może być z powodzeniem prowadzone w Polsce.

Uruchomienie Programu pozwoli nie tylko na powszechne i skuteczne leczenie wad ubytkowych, ale także na prowadzenie skoordynowanej kampanii informacyjnej – w mediach, ale również w publicznych placówkach medycznych oraz wśród lekarzy rodzinnych – o możliwościach skutecznego leczenia w Polsce większości schorzeń tego typu – mówi prof. Jarosław Czubak, Konsultant Krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu – Informacje te powinny również przeciwdziałać niebezpieczeństwom związanym z łatwowiernym potraktowaniem przez rodziców oferowanych im projektów leczenia w odległych placówkach. Uruchomienie Programu WOŚP będzie, moim zdaniem, prewencją wobec obecnie nasilonej akcji składania wniosków o leczenie wad za granicą, z którymi z ogromnym powodzeniem radzą sobie nasi specjaliści.

Uroczystość była połączona z prezentacją sprzętu medycznego zakupionego na początku 2017 r. przez Fundację WOŚP, przeznaczonego do diagnostyki i leczenia nabytych i wrodzonych wad kończyn u dzieci i młodzieży. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wykorzystując środki zebrane w ramach 1% podatku, wydała na ten cel 2 629 620,85 PLN.

– Zachęcając do przekazywania Orkiestrze jednego procenta podatku deklarowaliśmy chęć umożliwianie leczenia skomplikowanych wad ortopedycznych w Polsce. Dziś z dumą uruchamiamy Program, który realizowany będzie przez dwa ośrodki w Polsce – ich możliwości i wyposażenie w pełni odpowiadają polskim potrzebom, dając gwarancję skutecznego leczenia w niemal wszystkich przypadkach tego rodzaju wad, jakie zdarzają się w naszym kraju – mówi Jerzy Owsiak, Prezes Zarządu WOŚP. – Mamy nadzieję, że tak jak w przypadku naszych pozostałych programów medycznych, także i w tym przypadku za jakiś czas będziemy mogli mówić o „załatwieniu problemu”. Drogie i uciążliwe wyjazdy za granicę nie będą już potrzebne.

 

Szczegółowe informacje: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Fotografia © Łukasz Widziszowski

Poleć innym