O portalu Link to Poland

Witaj na Portalu – Link to Poland – Wizytówka Polski w świecie

Linktopoland.com to nowy, dynamiczny, interaktywny portal, skierowany do Polaków i Polonii na świecie, ale także do obcokrajowców interesujących się Polską.

Dodaj komentarz

Zakres i skala migracji ostatnich lat powoduje, że Polonia wymaga interaktywnego portalu do wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w wielu dziedzinach oraz do wzajemnej integracji. Na całym świecie istnieją różnorodne organizacje zrzeszające Polaków (związki, fundacje i stowarzyszenia – oświatowe, naukowe, kulturalne i wiele innych). Na chwilę obecną nie ma innego sposobu jak odwiedzanie stron internetowych poszczególnych organizacji w poszukiwaniu informacji. Jedyną możliwością by znaleźć informacje o ich działaniach jest godzinne przeglądanie elementów wyszukiwarki. Portal jest odpowiedzią na tego typu zapotrzebowanie.

Kompendium wiedzy o Polsce i Polakach na świecie

Link to Poland prezentuje osiągnięcia i dokonania Polaków pracujących i działających poza granicami kraju. Jest bogatym źródłem informacji i artykułów tematycznych prezentujących punkt widzenia na sprawy polskie. Biznes, Gospodarka i Ekonomia, Nauka i Technika, Kultura, Dzieci i Młodzież, Migracja zarobkowa, Studenci i emigracja, Staże zagraniczne, Turystyka oraz Styl życia – to tylko niektóre z naszych działów tematycznych.

Aktywne kreowanie marki

Poprzez planowaną ścisłą współpracę z ambasadami polskimi na świecie Portal będzie informować o polskiej kulturze i tradycji przez informacje na temat działalności Polaków i Polonii oraz ciekawych wydarzeń odbywających się na świecie z udziałem Polaków. Ukaże oraz doceni również tych Polaków, którzy bez rozgłosu, bez nagród i orderów, czynią wiele dobrego na rzecz pozytywnego wizerunku Polski na świecie, od Brazylii przez Kazachstan do Nowej Zelandii.

Honorowy Patronat Lecha Wałęsy

Patronat Honorowy nad Portalem przyjął Pan Lech Wałęsa – twórca Solidarności, laureat Nagrody Nobla i były prezydent Polski. Pani Barbara Borys-Damięcka, założycielka TV Polonia, wspiera Portal merytorycznie, a Telewizja Polonia została naszym Patronem Medialnym.

Zapraszamy do współpracy

Link to Poland to nie tradycyjny portal, lecz nowoczesna, interaktywna i dynamicza platforma wymiany poglądów, opinii i informacji o Polsce i Polakach na świecie, dla której nie istnieją granice. Zapraszamy również Ciebie do współpracy, komentowania, pisania listów i artykułów. Twój głos i obecność są bardzo istotnym elementem tego serwisu. Tu możesz zaprezentować swój punkt widzenia, swoje poglądy, sposób myślenia i swoje osiągnięcia.

W imieniu zespołu pracującego nad Portalem,

Mariusz Soltanifar

mariusz.soltanifar@linktopoland.com

Poleć innym