Eliza Taworska

Eliza Taworska – prezes zarządu Fundacji Global Language, konsultant ds. społecznej odpowiedzialności. Od lat zaangażowana w pracę społeczną, podróżuje, pisze  i fotografuje, budując  nową definicję wolontariatu.

Studiowała w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej na kierunku zarządzanie, certyfikowany Master Business Trainer, absolwentka Gdańskiej Szkoły Liderów NGO. Jej główną specjalizacją jest doradztwo w procesach tworzenia partnerstw podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych. Pracuje w Polsce i w Indiach. Pasjonatka kultury i przyrody indyjskiej, odbyła wiele długich podróży w głąb Indii i w głąb siebie. W wolnym czasie pasjonuje się fotografią uliczną.