Marianna Karakeyan

Marianna Karakeyan urodziła się w 1988 roku w Armenii. Jest Ormianką i nie ma polskich korzeni, ale w 12-ym roku życia wstąpiła do Związku Polaków w Armenii “Polonia”, w którym wówczas powstawał chór dziecięcy “Gwiazdeczka”. Można zatem powiedzieć, że dzięki kulturze Marianna została członkiem “Polonii”. Od tego momentu rozpoczął się aktywny okres jej dzialalności, która była związana ze śpiewaniem w chórze, uczestnictwem w lekcjach polskiego i wyjazdami na obozy dla dzieci reprezentujących różne mniejszości narodowe.

Marianna z zawodu jest pianistką. W 2010 roku została absolwentką Erywańskiego Państwowego Konserwatorium im. Komitasa. W ciagu 13 lat wiele razy reprezentowała “Polonię” na różnych międzynarodowych festiwalach tematem, których były tolerancja i dialog międzykulturowy.

Kilka razy, z różnych powodów, odwiedziła Polskę. W sierpniu 2005 roku była w Gdańsku na obozie dla dzieci reprezentujących Związki Polaków z różnych krajów. W sierpniu 2009 brała udział w Pierwszych Międzynarodowych Warszatatach dla pianistów “Grać Chopina“w Warszawie oraz w programie  “Express Solidarnosci: Kraków-Warszawa-Gdańsk”. W 2011-2012, jako stupendystka programu im. Lane’a Kirklanda ukończyła uzupełniające, dwusemestralne studia na kierunku – Kulturoznawstwo UAM w Poznaniu.

Obecnie, Marianna pracuje w Domu Książki, gra w zespole rockowym i oczywiście zajmuje się kulturalnymi i organizacyjnymi sprawami “Polonii”– organizuje spotkania młodzieżowe, pisze artykuły i nadal śpiewa w chórze.