Paweł Gospodarczyk

Paweł Gospodarczyk już od 34 lat mieszka w Melbourne w Australii. Sport był zawsze jego pasją i tym żyje. Organizator lokalnych rozgrywek piłki nożnej. Grał w kilku lokalnych klubach amatorskich. W 1995 był założycielem klubu sportowego Wisła Dandenong Soccer Club. Był zarówno jego prezydentem, jak i zawodnikiem.

Paweł był również czynnym członkiem Sister City Forum przy lokalnych władzach City of Casey w Victorii.

W Sydney 2000 na olimpiadzie pełnił funkcję wolontariusza.

W 2009 roku założył Strzelecki Heritage Inc. w celu promowania i propagowania osiagnięć naszego podróżnika i odkrywcy Sir Pawła Edmunda Strzeleckiego.

W ramach tej organizacji organizuje co rocznie ze swoimi współpracownikami biegi na góre Kościuszko w NSW Australia, w których jednocześnie sam uczestniczy.

W 2011 roku uczestniczył w XV Igrzyskach Polonijnych we Wrocławiu, a w tym roku przygotowuje się na następne XVI Igrzyska Polonijne, które odbędą sie w Kielcach.