Zespół

Mariusz Soltanifar – Pomysłodawca Portalu 

Grzegorz Chęć – Współzałożyciel Portalu /Koordynator Działu Migracja, Koordynator wersji angielskiej

Anna Karahan – Współzałożyciel Portalu /Koordynator Działu Kultura i Działu Events, Patronat Medialny/Fotograf

Francesco Carovillano – Fotograf