AIESEC

AIESEC jest największą międzynarodową i pozarządową, niezależną, apolityczną, nie działającą dla zysku organizacją prowadzoną przez studentów i niedawnych absolwentów. Członkowie AIESEC interesują się bieżącymi problemami otaczającego nas świata, przywództwem oraz zarządzaniem. AIESEC nie dyskryminuje ze względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wyznanie, religię ani etniczne czy społeczne pochodzenie. Oddziały AIESEC obecne są w największych ośrodkach akademickich w 113 krajach, gdzie zrzeszają ponad 86 000 młodych ludzi z całego świata.

Trzonem działalności organizacji, od momentu powstania w 1948 roku, jest promowanie międzykulturowego zrozumienia i tolerancji w ramach Międzynarodowego Programu Praktyk i Wolontariatów AIESEC. Poprzez zaangażowanie w działalność lokalną w oddziałach AIESEC oraz wyjazdy na zagraniczne staże i wolontariaty edukacyjne, studenci mają możliwość rozwijania takich kompetencji jak przedsiębiorczość, odpowiedzialność społeczna, umiejętność pracy w międzynarodowym zespole oraz pro-aktywność.

www.aiesec.org