Brief for Poland

Magazyn „Business in Brief“ jest czasopismem o ogólnopolskim zasięgu czytanym przez blisko 30 tysięcy osób: poprzez prenumeratę, sprzedaż w salonach prasowych sieci Inmedio, Ruch, Relay oraz Empikach oraz dystrybucję podczas najważniejszych eventów biznesowych.

„Business in Brief” to magazyn o tym, jak osiągnąć sukces w biznesie. Skierowany do ludzi przedsiębiorczych – bez względu na skalę działania czy branżę. W magazynie prezentowane są m.in. sylwetki osób i firm, które odniosły sukces, traktując innowacyjność jako sposób na wyróżnienie się i tworzenie przewagi konkurencyjnej.

„Business in Brief” pokazuje biznes i gospodarkę z punktu widzenia i dla tych, którzy mają największy wkład w jej rozwój, czyli sektora małych i średnich przedsiębiorstw, często startupów, nie zapominając przy tym oczywiście o największych koncernach i przedsiębiorstwach.

Czytelnicy magazynu „Business in Brief” to liderzy opinii, wyznaczający trendy w swoich środowiskach.

Brief for Poland to platforma marketingu miejsc, od kilkunastu lat propagująca ideę Trójkąta Efektywności Briefu, tworząca unikalną w skali kraju płaszczyznę współpracy administracji publicznej, uczelni i biznesu na rzecz budowania silnych polskich marek oraz całej Polski.

Misją Brief for Poland jest wszechstronne wspieranie rozwoju polskich marek, co powoduje poprawienie stanu gospodarki, poprzez wzrost eksportu, napływ inwestorów i ich inwestycje w rozwój infrastruktury, kultury, sportu, rosnącą liczbę turystów – a w rezultacie także poprawę jakości życia Polaków. Twórcy Brief for Poland uważają, że pozytywny wizerunek polskich marek to silna marka Polski.

www.brief.pl