Canada-Poland Chamber of Commerce

Powstała w 1994 r. Kanadyjsko-Polska Izba Handlowa (CPCC) towarzyszyła Polsce w procesie przejścia do gospodarki wolnorynkowej. Jej misja promowania wymiany gospodarczej między Kanadą a Polską kontynuowana jest do dnia dzisiejszego.

Dołączając do CPCC należysz do znacznie szerszej sieci zawodowej, która wykracza daleko poza samo członkostwo. Dążąc do budowania silniejszych relacji, członkowie Izby mają możliwość współpracy z jej wieloma partnerami z innych izb, patronami i stowarzyszeniami. Stosunki te obejmują wzajemne umowy partnerskie czy też członkostwo.

Więcej informacji na temat działalności Izby mozna znaleźć na stronie: Canada-Poland Chamber of Commerce