Federacja: Kongres Polonii w Austrii

Federacja: Kongres Polonii – Federacja: Kongres Polonii w Austrii została zarejestrowana w Bundespolizeidirektion Wien, dnia 20.12.2000 roku.

Powodem założenia drugiej organizacji dachowej w Austrii był konflikt dwóch najaktywniejszych organizacji: Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii i Zofii Beklen, prezes Wiener-Krakauer Kultur-Gesellschaft z  Forum Polonii.

Bierze ona czynny udział w organizowanych przez środowiska austriackie i międzynarodowe konferencjach prasowych z przedstawicielami działających na terenie Austrii partii politycznych, wydaje pismo (już ponad 200 numerów) Jupitera, które informuje o życiu kulturalno-społecznym zarówno w Austrii jak i środowiskach polonijnych (nie tylko z terenu Austrii).

Federacja organizuje także wiele przedsięwzięć, do których zaliczyć można:

– Festiwal Kultury Słowian

– Złote Sowy Polonii – Polonijne Oskary

– Konkurs Literacki im. Marka Hłaski

Więcej informacji na stronie:

www.kongrespolonii.eu