Forum Polskich Szkół w Holandii

 

Forum Polskich Szkół w Holandii to organizacja dachowa zrzeszająca społeczne szkoły polonijne prowadzone przez autonomiczne stowarzyszenia, fundacje, organizacje z Holandii.

Polskie szkoły pod szyldem FPSN to szkoły sobotnie, realizujące program uzupełniający dla uczniów polonijnych. Obowiązek szkolny uczniowie realizują w holenderskich szkołach.

Celem FPSN jest wspieranie metodyczne i organizacyjne szkół członkowskich, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i dialogu między szkołami, wspieranie rozwoju szkół członkowskich, pomoc w ich zarządzaniu, integracja środowiska szkolnego oraz planowanie kierunków rozwoju dla szkół i wypracowanie wspólnej strategii rozwoju. Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą Forum Polskich Szkół w Holandii, jest integracja środowiska szkół polskich.

FPSN jest także organizatorem dużych projektów i imprez, obejmujących zasięgiem wszystkie szkoły członkowskie z terenu całej Holandii. Są to m.in. Festiwal Poezji Polskiej dla Dzieci Wierszowisko (organizowane od 2000 roku), konkurs plastyczny, konkurs wakacyjny fotograficzny, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne i spotkania dla nauczycieli. Poprzez organizowanie imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży FPSN stara się pielęgnować i upowszechniać bogactwo polskiej kultury.

 

www.fpsn.nl/pl/