Fundacja Polonus

Fundacja Polonus organizuje wybory „Polak Roku”, które mają na celu podniesienie prestiżu Polaków w Holandii oraz ukazanie przekroju działań Polonii holenderskiej.
Zgłaszani kandydaci reprezentują Polonię w 5 kategoriach i swoją działalnością i osiągnięciami przyczyniają się do wzrostu wiedzy na temat Polski i Polaków wśród Holendrów. Są również inspiracją dla środowiska polonijnego, dowodem, że także poza granicami Polski można odnosić sukcesy zawodowe.

Fundacja przyznaje również nagrodę dla Holendrów lub organizacji holenderskiej działające na rzecz integracji Polaków w Holandii, co podnosi nie tylko rangę imprezy, ale świadczy o dobrej współpracy pomiędzy tymi dwoma środowiskami. ”Tworzenie dobrego wizerunku Polaków oraz lobby dla Polski przynosi korzyści wszystkim Polakom. Dlatego budujmy razem. Jest dużo pracy i jest miejsce dla wszystkich.” Tak powitał przedstawicieli organizacji polonijnych na spotkaniu Kapituły Ambasador Jan Borkowski popierając przygotowania do drugiej edycj wyborów Polaka Roku.

Zainteresowanie medilane wyborami jak i również obecność TV Polonia przyczyniły się do reklamy tej imprezy poza granicami Holandii. Występ Kayah i Marcina Wyrostka uświetnił zeszłoroczne wybory i spotkał się z wieloma owacjami ze strony publiczności.

Fundację Polonus założono w 2011 roku z inicjatywy Polsko-Niderlandzkiego Stowarzyszenia Kulturalnego (PNKV), Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Polsko-Niderlandzkich (VPNO) oraz  OTTO WorkForce.