Gazeta Petersburska

Gazeta Petersburska  jest miesięcznikiem kulturalno-oświatowym, wydawanym od grudnia 1998 przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Polonia” im. Adama Mickiewicza w Sankt Petersburgu. Ukazuje się w dwóch wersjach językowych – po polsku i po rosyjsku oraz w formie drukowanej i elektronicznej. W ciągu 14 lat powstał zgrany, wielopokoleniowy zespół redakcyjny, który doskonale łączy doświadczenie, wiedzę, szacunek do tradycji z nowoczesną, internetową formą mediów. Cały zespół zna język polski i posiada niezwykłe zasługi w promocji wszystkiego, co polskie w mieście nad Newą. Na łamach „Gazety Petersburskiej można przeczytać nie tylko bieżące informacje o wydarzeniach z różnych dziedzin życia, ale również ciekawe artykuły i wywiady prezentujące sylwetki Polaków w Rosji i na świecie.

 

www.gazetapetersburska.org