Krakowska Organizacja Turystyczna

KROT, czyli Krakowska Organizacja Turystyczna wchodzi w skład strukturzy organizacyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej i została powołana w celu promocji Gmin, Powiatów i Regionów Polski.

Misją  KROT jest wzmacnianie wizerunku  i wzrost sympatii do „Marki Małopolska /Marki Polska” oraz wspieranie rozwoju turystyki we wszystkich jej możliwych formach.

Krakowską Organizację Turystyczną tworzy wyjątkowy zespół: wykwalifikowana kadra przemysłu hotelarsko-turystycznego, Agencja Przewodnicka, wybitni świata artystycznego – ludzie teatru, muzyki, sztuki, projektanci, dziennikarze, filmowcy, a także informatycy, szkoleniowcy, specjaliści ds. PR, marketingu, webdesignerzy i organizatorzy imprez masowych.

KROT współpracuje z  Jednostkami Samorządu Terytorialnego m.in.: Miastem i Gminą Kraków, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, firmami nie tylko z branży turystycznej, ale i związanymi z innymi obszarami działalności gospodarczej, placówkami naukowymi, instytucjami kulturalnymi.

 

Projekty Krakowskiej Organizacji Turystycznej:

 

1. Realizuje Projekt pn. Telewizja Turystyczna. Całość projektu zwrócona jest na promocję Regionów Polski. Każdy aspekt obejmujący niezwykle pojemne pojęcie turystyki, leży w kręgu zainteresowania Portalu. Jest to promocja: zabytków, szlaków i atrakcji turystycznych, biznesu, gospodarki i wydarzeń kulturalnych, poprzez ich wizualne skatalogowanie i stworzenie Filmowego Atlasu Turystycznego różnych regionów Polski.

 

2. Wspólnie z Królewską Ambasadą Tajlandii i Gem Capital  KROT jest współorganizatorem  konferencji i kilkudniowych warsztatów, poświęconych kolorowym kamieniom szlachetnym. Gościliśmy naukowców z renomowanego Instytutu Gemmologicznego GIT z Tajlandii.

 

3. Jest pomysłodawcą Projektu pn. Światowy Kongres Organizacji Polonijnych „Osobno, a jednak razem”, którego wstępny termin jest określony na 2015 rok.

 

Planowane miejsce Kongresu – Miasto Kraków. To bardzo ważne przedsięwzięcie dla Krakowa/ Małopolski/Polski, jak również dla wszystkich Polaków, żyjących poza granicą. Będzie ono formą zdobycia wiedzy, umiejętności, możliwością dzielenia się wiedzą i tworzenia wartości dodanej, niezbędnej do zacieśnienia więzi, jak i wzajemnej siły do działania i kreowania wspólnych projektów.

 

4. Członkowie KROT uczestniczą w pracach związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych Gminy Kraków np. Wieloletni Plan współpracy pomiędzy Gminą Kraków, a Organizacjami Pozarządowymi oraz działają w licznych gremiach powołanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i w sposób aktywny wpływają na podniesieni jakości  produktów turystycznych i usług, świadczonych w turystyce.

 

Obszary działania  Krakowskiej  Organizacji Turystycznej:

Organizacja pobytów dla osób indywidualnych i grup.

Organizacja wizyt i pobytów dla Grup Polonijnych.

Promocja Regionu.

Kreowanie produktów turystycznych.

Organizacja wydarzeń.

Obsługa medialna, rejestracja wydarzeń, filmów.

Emisja materiałów filmowych w Telewizji Turystycznej.

 

Strona internetowa Krakowskiej Organizacji Turystycznej

www.krot.org.pl