PAiL – Polish Artists in London

PAiL czyli Polish Artists in London jest organizacją non-for-profit, która powstała w 2011 roku z potrzeby wspólnego działania na rzecz promocji polskiej kultury i sztuki poza granicami kraju w oparciu o kulturową wymianę z brytyjską sceną artystyczną w Londynie oraz poza jego granicami- PAiL West Midlands.

Cele PAiL:

 • wspieranie i zrzeszanie wschodzących artystów polskiego pochodzenia
 • działających w Wielkiej Brytanii;
 • promocja polskiej kultury w Wielkiej Brytanii jak i na świecie poprzez szeroko
 • pojęte działania artystyczne – teatr, muzyka, sztuki wizualne, film, literatura;
 • umożliwianie zdobycia praktycznego doświadczenia osobom u progu kariery
 • zorientowanej na pracę dla organizacji non-for-profit oraz organizacji
 • wydarzeń kulturalnych poprzez program wolontariacki;
 • aktywizacja artystów w dziedzinach komercyjnych;
 • zacieśnianie więzów z organizacjami kulturalnymi, partnerami komercyjnymi
 • i medialnymi którzy podzielają misję PAiL i pragną ją współtworzyć poprzez
 • zaangażowanie w nasze projekty;
 • jednoczenie kulturowo zróżnicowanych środowisk Londynu oraz Wielkiej
 • Brytanii poprzez wspólne działania na polu artystycznym (collaborations)
 • oraz docieranie do licznego grona odbiorców;
 • kształtowanie wrażliwości najmłodszych poprzez działania edukacyjne.

Facebook