PISK

Pracują nad stworzeniem Internetowej platformy dla wszystkich polsko-kanadyjskich studentów, by zbudować silne i prężne społeczeństwo w przyszłości.

Ich cele to:

– łączynie studentów polskiego dziedzictwa w Kanadzie

– nawiązywanie kontaktów pomiędzy klubami studenckimi, a większymi polskimi społecznościami w

Kanadzie

– zapewnianie, by młodzi liderzy mieli możliwości aktywnego angażowania się w sprawy Polonii w Kanadzie

– umożliwianie kontaktów pomiędzy studentami w Polsce i Polonii w Kanadzie

– pielęgnowanie polskiej kultury, dziedzictwa i języka w Kanadzie

Pisk.ca