Polish Expats Association

PEA jest organizacją poza rządową, non-profit.

PEA przekształca społeczeństwo poprzez wzmacnianie polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Wyposażamy Polaków i Polki w umiejętności i wiedzę potrzebne do integracji, a jednocześnie do życia pełnią życia, z godnością i dumą ze swojej tożsamości. W naszej pracy promujemy również polską kulturę i dziedzictwo, działając jednocześnie na rzecz spójności społecznej.

PEA pielęgnuje wizję społeczeństwa, którego każda osoba czuje się częścią i w którym w pełni korzysta ze swoich praw, kultywując jednocześnie własną kulturę i tradycję.

www.polishexpats.org.uk