Polonia Sport

Polonia Sport to sportowy serwis informacyjny dla Polonii. Głównym celem serwisu jest propagowanie sportu wśród Polonii na całym świecie, wspieranie i popularyzacja idei Światowych Igrzysk Polonijnych oraz międzynarodowych polonijnych zawodów sportowych takich jak np. Polonijnych Mistrzostw Świata w żeglarstwie czy piłce siatkowej oraz imprez z udziałem Polonii. Poprzez kolorowy biuletyn informacyjny „Polonia Sport” i stronę internetową www.poloniasport.com pragniemy informować Polonię o bieżących i minionych wydarzeniach sportowych. Realizacji projektu przyświeca podtrzymywanie więzi z ojczyzną i polską kulturą, a także poznawanie i propagowanie Polski na płaszczyźnie sportowej.

Cele szczegółowe:
– popularyzacja sportu i rekreacji wśród Polonii
– podtrzymanie więzi wspólnoty polonijnej
– zawiązanie i pogłębienie więzi między Polakami żyjącymi na obczyźnie poprzez wspólne przedsięwzięcia na arenie sportowej i przekazywanie informacji o nich
– upowszechnienie sportowych wydarzeń lokalnych przez globalny serwis informacyjny
– podtrzymanie ducha olimpijskiego i zasad fair play
– wymiana informacji z polskimi serwisami sportowymi mająca na celu przekaz wydarzeń o polskim sporcie – prowadzenie kroniki sportu polonijnego
– ułatwienie komunikacji między polonijnymi ośrodkami sportu
– pobudzanie wspólnych sportowych przedsięwzięć (np. turnieje, zawody itp.)
– prezentacja sylwetek polonijnych trenerów i działaczy sportowych

 

Polonia Sport obejmowała patronatem medialnym i wspierała medialnie takie imprezy sportowe  jak np.

–       Polonijne Mistrzostwa Świata w Żeglarstwie w Wiedniu

–       Polonijne Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej w Łowiczu i Andrychowie

–       Światowe Letnie Igrzyska Polonijne we Wrocławiu i Kielcach

–       Bieg po Serce Zbója Szczyrka w Szczyrku

–       Bieg po Serce Zbója spod Złotej Górki w Andrychowie

–       Turniej Mini Siatkówki w Kołobrzegu

–       XI Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne – Karkonosze 2014

 

www.poloniasport.com