Polonia Viva

Portal Polonia Viva powstał w roku 2009 z myślą o polonii niemieckiej. Głównym celem portalu jest informowanie o wydarzeniach kulturalnych, politycznych i społecznych ważnych dla ludzi przebywających na emigracji. Istotna jest również funkcja opiniotwórcza, czyli wszelkie komentarze, felietony i inne subiektywne formy dziennikarskie. Na stronie znaleźć można wiele informacji o wydarzeniach, nadsyłanych przez polskie organizacje, grupy polonijne i instytucje działające na płaszczyźnie międzynarodowej. Portal jest patronem medialnym wielu polonijnych wydarzeń i imprez, takich jak: Polregionale, Polonicus, Kongres Organizacji Polskich w Niemczech, sympozja, liczne wystawy, koncerty i przedstawienia. Artykuły publikowane są w języku polskim i niemieckim. Na portalu piszą głównie dziennikarze społeczni różnych ośrodków medialnych w Niemczech i Polsce. Działalność Polonii Viva w zakresie dziennikarstwa internetowego podzielona jest na kilka segmentów: kultura, polonia, portrety, historia, język polski, biuro polonii, media, młoda polonia.

www.polonia-viva.eu