Polska Organizacja Turystyczna

Polska Organizacja Turystyczna jest jedną z ponad 200 działających na świecie narodowych organizacji turystycznych. Naszym celem jest wypromowanie Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów, nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Nasze działania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej prowadzimy, zarówno w kraju jak i zagranicą.

***

Jesteśmy agencją rządową wspierającą podmioty, które zajmują się turystyką. Organizujemy stoiska narodowe, na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży i samorządów.

***

Polska Organizacja Turystyczna ma swoje przedstawicielstwa w 14 krajach świata (Austria, Belgia, Francja,  Hiszpania,  Holandia,  Japonia,  Niemcy,  USA,  Rosja, Szwecja,  Węgry,  Wielka Brytania, Włochy, Ukraina). Dzięki znajomości specyfiki różnych krajów możemy planować nasze kampanie promocyjne, które uwzględniają

charakter i potrzeby poszczególnych rynków.

***

Zapraszamy do Polski zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów. Efektem takich podróży studyjnych są później liczne artykuły o Polsce a w ofertach touroperatorów propozycje przyjazdu do naszego kraju.

***

Współpracujemy z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wspólnie podejmujemy działania mające na celu zwiększenie zainteresowania polskimi miastami, regionami, produktami turystycznymi wśród krajowych i zagranicznych turystów. Organizujemy liczne imprezy promocyjne, seminaria, szkolenia a także zajmujemy się drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce. Foldery POT wydawane są w 12 językach. Promują turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, pokazują walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę.

***

Zwiększenie konkurencyjności Polski na międzynarodowym rynku turystycznym jest z wiązane z analizą trendów w światowej turystyce, dlatego współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się turystyką a wiedza o tendencjach na światowym rynku turystycznym pozwala nam wyznaczać priorytety w polskiej turystyce.

***

Rozwijamy działalność Biura Konferencji i Kongresów, którego celem jest zwiększenie popularności prężnie rozwijającej się na świecie turystyki biznesowe a także wprowadzamy nowoczesne rozwiązania z zakresu informatyki, takie jak Internetowy System Informacji Turystycznej (ISIT).