Polska Szkoła w Dundalk

Polska Szkoła w Dundalk

Polska Szkoła w Dundalk powstała w marcu 2012 pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Partnerskiego i SEN szkoły w Dublinie, jako inicjatywa nauczycieli a przede wszystkim rodziców mieszkających w Dundalk i okolicach hrabstwa Louth.

Polska Szkoła w Dundalk realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Polsce z wykorzystaniem książek, materiałów w nowoczesnej formie i metod nauczania zalecanych przez tę instytucję.

Współpracujemy z instytucją ORPEG, która wspiera inne polskie placówki edukacyjnej. Na kolejnych stronach można znaleźć przydatne informacje na temat programu nauczania, powrotu do Polski i instytucji wspierających edukację za granicą.

www.spzg.pl
www.otwartaszkola.pl
www.polska-szkola.pl