Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza

Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza (PHIG) to oficjalna, niedochodowa instytucja pozarządowa, skupiająca w swoim gronie polskie i hiszpańskie przedsiębiorstwa zaangażowane we współpracę handlową i naukową.

Idea utworzenia Izby narodziła się bezpośrednio wśród samych przedsiębiorców i w dniu dzisiejszym zrzeszamy blisko 100 Firm Członkowskich. Jesteśmy jedną z najprężniej działających w Polsce izb bilateralnych i liczymy na stały wzrost ilości współpracujących z nami firm i instytucji.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego 15 lat działalności naszej Izby:

 

Członkom Izby oferujemy:

  • możliwość uczestniczenia w targach i w misjach wyjazdowych do Hiszpanii,
  • na indywidualne zapotrzebowanie – możliwość zorganizowania konkretnych misji sektorowych,
  • zaprezentowanie oferty Firmy wśród naszych hiszpańskich partnerów, którymi są regionalne i branżowe izby hiszpańskie, mające nieograniczony i bezpośredni dostęp do firm z danego sektora – usługa bezpłatna dla Członków Izby,
  • możliwość uzyskania profesjonalnej informacji na tematy takie jak rejestracja firmy na rynku hiszpańskim, certyfikacja produktów, prawo pracy, zasady eksportu polskich produktów do Hiszpanii (szczegółowy zakres informacji dostępny w biurze Izby),
  • publikację opisu Firmy, a także szczegółowej oferty na dwujęzycznej stronie internetowej Izby (phig.pl),
  • bezpłatne otrzymywanie wydawnictw Izby i broszur nadsyłanych nam z ministerstw,
  • publikację danych i charakterystyki Państwa Firmy w dwujęzycznym Katalogu Firm Członkowskich PHIG rozprowadzanym podczas konferencji, przyjazdowych i wyjazdowych misji handlowych, wizyt oficjalnych,
  • regularne spotkania integracyjne ze środowiskiem hiszpańskim w Polsce (Wieczory Smaków -TARDE DE SABORES),
  • otrzymywanie zaproszeń do udziału w hiszpańskich misjach handlowych które przyjeżdżają do Polski.

 

Zapraszamy : WWW | Facebook | Twitter | LinkedIn