Stowarzyszenie „Nigdy więcej”

Stowarzyszenie „Nigdy więcej” przeciwdziała rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji.

Założycielem Stowarzyszenia „NIGDY WIĘCEJ” był Marcin Kornak (ur. 1968 – zm. 2014). Powstało ono w 1996 roku z inicjatywy działaczy nieformalnej, młodzieżowej Grupy Anty-Nazistowskiej (GAN), funkcjonującej już od roku 1992.

Dzisiaj Stowarzyszenie „Nigdy więcej” jest organizacją wyspecjalizowaną w monitorowaniu przejawów rasizmu, która zdobyła renomę w kraju i zagranicą.

Jednym z pierwszych sympatyków i przyjaciół naszego Stowarzyszenia był Jacek Kuroń. Wsparcia w różnej formie udzielali nam też między innymi Jan Karski, Szymon Wiesenthal i Jerzy Giedroyc. Uznanie dla „”Nigdy więcej” wyraził też osobiście prezydent USA Barack Obama podczas wizyty w Polsce w 2011 r.

Od 1994 r. wydajemy magazyn „Nigdy więcej”, jedyne w Polsce specjalistyczne czasopismo poświęcone w całości problemom rasizmu i walki z nim.

Na łamach „Nigdy więcej” gościli m.in. Marek Edelman, Władysław Bartoszewski, Jerzy Kluger, a także Aleksander Kwaśniewski i Jerzy Owsiak. Wśród naszych autorów był słynny pisarz i dziennikarz Stieg Larsson. W kolejnych numerach magazynu wspierali nas m.in. Maria Janion, Andrzej Szczypiorski, Henryk Grynberg, Norman Davies, Anne Applebaum, Michał Głowiński, Alina Cała, Jan Tomasz Gross, Konstanty Gebert, Miriam Akavia, Stanisław Obirek, Max Cegielski i wielu innych wybitnych autorów, specjalistów w dziedzinie rasizmu i ksenofobii.

Misją „Nigdy więcej” jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Przełamujemy zmowę milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii. Budujemy szeroki i różnorodny ruch sprzeciwu wobec dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego. W 1996 r. zainicjowaliśmy udaną kampanię na rzecz umieszczenia w Konstytucji RP zakazu działania organizacji faszystowskich i rasistowskich (art.13).

Stowarzyszenie „Nigdy więcej” jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Są wśród nas ludzie o bardzo różnych poglądach i przekonaniach, których łączy niezgoda na przejawy rasizmu, faszyzmu i ksenofobii. Stowarzyszenie i pismo „Nigdy więcej” z założenia nigdy nie ubiegały się ani nie zamierzają się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

 Inicjatywy Stowarzyszenia:

„Brunatna Księga”

Magazyn antyrasistowski „NIGDY WIĘCEJ”

Ośrodek informacyjny

„Wykopmy Rasizm ze Stadionów”

„Muzyka Przeciwko Rasizmowi”

Program „R@cism-Delete”

„Nigdy więcej” współpracuje z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Rada Europy, Organizacja Narodów Zjednoczonych oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowych sieciach antyrasistowskich: UNITED for Intercultural Action, Radicalisation Awareness Network (RAN), Football against Racism in Europe (FARE), Helsinki Citizens’ Assembly (HCA) oraz Anti-fascist Network for Research and Education (Antifanet). We współpracy z wymienionymi tu partnerami zorganizowaliśmy liczne międzynarodowe konferencje i warsztaty w Polsce i na świecie.

Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest otwarte na partnerską współpracę ze wszystkimi, którzy nie akceptują ksenofobii i neofaszyzmu. Współpracujemy z mediami, organizacjami mniejszości, wspólnotami wyznaniowymi, środowiskiem ludzi niepełnosprawnych, organizacjami kombatanckimi, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi.

 

Kontakt:

redakcja@nigdywiecej.org

„Nigdy więcej” na FB

„Nigdy więcej” na Twitterze

www.nigdywiecej.org