Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria

Stowarzyszenie ” Światowe Igrzyska Polonijne – Polonia Austria” jest organizacją Non-Profit, której działalność, ma na celu:

 

 

 

– Organizację imprez sportowych dla polskich obywateli mieszkających w Austrii i austriackich obywateli polskiego pochodzenia

– Wsparcie w organizacji i promocji Zimowych i Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych

– Organizacja treninów i zgrupowań przygotowujących do zawodów

– Wspieranie integracji poprzez wspólne uczestnictwo Austriaków i Polaków zamieszkałych zagranicą podczas Zimowych i Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych

– Przygotowanie zestawów startowych dla uczestników Zimowych i Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych – Wspieranie idei sportowych

– Opracowanie wspólnych celów i koordynacja sportowych działań prowadzących do przestrzegania zasad Fair Play

– Pielęgnacja, promocja i propagowanie sportu i rekreacji, zwłaszcza dyscyplin sportowych uprawianych przez członków stowarzyszenia oraz uprawiania sportu na podstawie zasad i przepisów Międzynarodowych Związkow Sportowych

– Przeprowadzanie zbiórek publicznych oraz koordynację i organizację imprez charytatywnych

– Koordynację i organizację imprez oraz inicjowanie działań sportowych i kulturalnych wszelkich rodzajów

 

www.sippa.igrzyskapolonijne.at