Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ

Uniwersytet Jagielloński, założony w 1364 roku, jest najstarszą polską uczelnią i należy do najstarszych w Europie. Zlokalizowany w jednym z najpiękniejszych miast Europy – zabytkowym Krakowie – Uniwersytet oferuje obcokrajowcom możliwość studiowania języka i kultury polskiej, a także historii, sztuki, zagadnień społecznych, politycznych i ekonomicz­nych. Szkoła Języka i Kultury Polskiej UJ dla cudzoziemców, jako jednostka Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, w ramach Wydziału Poloni­styki, organizuje programy letnie, a także krótkoterminowe i indywidualne oraz kursy „Semester Abroad”. Szkoła – najstarsza i największa w Polsce – została powołana do życia w roku 1969, ale jej początki sięgają lat trzy­dziestych. Tysiące studentów, profesorów, gości z całego świata uczest­niczyło w letnich programach języka i kultury polskiej. Na uroczyste wy­kłady inauguracyjne zapraszani są najwybitniejsi przed stawiciele świata nauki, kultury i polityki – byli wśród nich: laureat Nagrody Nobla Czesław Miłosz, profesor Norman Davies, profesor Leszek Balcerowicz, zdobywca Oscara Andrzej Wajda, światowej sławy reportażysta Ryszard Kapuściński. Oprócz bogatego programu akademickiego Szkoła organizuje wycieczki do najciekawszych miejsc w Krakowie i w okolicy. Specyficzna atmosfera wielokulturowej, wielojęzycznej społeczności uczestników letniego pro­gramu studiów gwarantuje niezapomniane przeżycia i wspomnienia.

W roku 2000 minister spraw zagranicznych Rzeczy pospolitej Polskiej na­grodził Szkołę dyplomem za wy bitne zasługi dla promocji Polski w świecie.

W latach 2002, 2005 i 2008 Szkoła została uhonorowana prestiżowym dyplomem European Label, przyznawanym przez Komisję Europejską za nowatorskie inicjatywy w nauczaniu języków obcych – w tym przypadku języka polskiego jako obcego.

Programy:

 • Szkoła Letnia dla dorosłych w lipcu i sierpniu
 • kurs wakacyjny dla młodzieży w lipcu/sierpniu
 • intensywne kursy dwutygodniowe przez cały rok
 • nieintensywne kursy semestralne dla dorosłych i młodzieży
 • kursy na zamówienie dla uczelni, instytucji i firm
 • lekcje indywidualne (m.in. specjalistyczne odmiany języka polskiego, kursy internetowe)
 • kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia w Polsce

Dlaczego UJ?

 • Transcript of Studies akceptowany przez uniwersytety zagraniczne (punkty kredytowe, punkty ECTS)
 • lektoraty i wykłady prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i dyplomowanych specjalistów
 • zajęcia językowe na wszystkich poziomach zaawansowania
 • nowoczesne metody nauczania: podejście projektowo-zadaniowe (wykorzystanie internetu i multimediów)
 • bogaty program turystyczny i kulturalny w ramach Szkoły Letniej

www.plschool.uj.edu.pl