US-Polish Trade Council (USPTC), Kalifornia

US-POLISH TRADE COUNCIL (USPTC) to organizacja non-profit na rzecz rozwoju współpracy USA – POLSKA.

US-Polish Trade Council w Kalifornii jest organizacją sformalizowaną w roku 2002 przez osoby od lat zaangażowane we współpracę gospodarczo-naukową z Polską. US-POLISH TRADE COUNCIL promuje i wspiera wymianę naukową i biznesową oraz transfer nowych technologii w sektorach państwowym i prywatnym pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Do głównych zadań USPTC należą, m.in.:

  • Inicjowanie i koordynacja współpracy Stany Zjednoczone-Polska mającej na celu rozwój gospodarki innowacyjnej
  • Zindywidualizowana i kompleksowa obsługa inwestorów, przedsiębiorców i członków zarządu korporacji
  • Optymalizacja warunków sprzyjających komercjalizacji wyników badań naukowych

US-Polish Trade Council jest głównym organizatorem i inicjatorem US-Poland Innovation Hub

 

Adres: 2479 East Bayshore Rd, Suite 205, Palo Alto, CA 94303

email: info@usptc.org

 

www.usptc.org