Browsing: buch wien 2015

Najnowsze publikacje polskich autorów w niemieckojęzycznych wydaniach będą prezentowane na Międzynarodowych Targach Książki „Buch Wien 2015” od 12 – 15 listopada. Polską literaturę promuje Instytut Polski w Wiedniu.