Browsing: Centrum Designu w Gdyni

Na Drugiej Ogólnopolskiej Wystawie Znaków Graficznych zostaną zaprezentowane przekrojowo polskie znaki oraz systemy komunikacji wizualnej. Ekspozycja przypomni ikoniczne projekty z lat 1945-1969, przybliży historię polskiej grafiki użytkowej, a także pozwoli skonfrontować dokonania nestorów projektowania z najnowszymi pracami z dziedziny projektowania graficznego.