Browsing: chmura danych

CloudFerro S.A., polski dostawca usług chmurowych oraz największa firma w polskim sektorze kosmicznym, jako jeden z 19 podmiotów w Europie uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na otrzymanie pomocy publicznej na innowacje w zakresie przetwarzania danych przestrzennych. Wsparcie w kwocie 22 mln EUR ma być przeznaczone na projekt GATEWAY, którego celem będzie wdrożenie usług chmurowych i usług przetwarzania brzegowego (Cloud and Edge). Rozwiązanie pozwoli ośrodkom naukowym i podmiotom komercyjnym wykorzystywać dane satelitarne z obserwacji Ziemi wzbogacone danymi lotniczymi i przetwarzać je w sposób zrównoważony dzięki wykorzystaniu centrów danych zasilanych zieloną energią.

Międzynarodowy dostawca usług sieciowych RETN i członek Oracle PartnerNetwork (OPN), ogłosił, że zaoferuje we Frankfurcie łączność z Oracle Cloud za pośrednictwem infrastruktury Oracle Cloud Infrastructure (OCI) FastConnect. RETN będzie świadczyć bezpośrednie usługi łączności dla OCI w centrach danych i punktach wymiany ruchu Equinix FR5 i Interxion FRA10. Pozwoli to klientom Oracle na wykorzystanie lokalnych możliwości Oracle Cloud, w tym Oracle Autonomous Database, by rozwijać potencjał innowacyjności i wspierać rozwój biznesu.