Browsing: dyrektor Muzeum Auschwitz

„Konstrukcja pokoju jest bardzo krucha i nigdy nie można przyjąć, że jakikolwiek acquis communautaire jest tak naprawdę nabyty raz na zawsze. Widać to dziś bardzo dobrze przynajmniej w kilku rejonach świata i jest to tym bardziej niepokojące. A przyszłość naszej cywilizacji leży tak naprawdę w naszych rękach i musimy być odpowiedzialni za kształt tej przyszłości…”

27 stycznia 2015 obchodzić będziemy 70. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.