Browsing: Freedom Express

Podróżującą wystawę „Drogi do przełomu. Europa Środkowo-Wschodnia 1939-1989” zaprezentowano w Brukseli, przed Parlamentem Europejskim. Ekspozycja to część kampanii społeczno-edukacyjnej „Freedom Express”.