Browsing: IC Pen

Motywem przewodnim wszystkich podejmowanych przez IC Solutions działań jest idea IC „Invisible Computing”, czyli projektowania rozwiązań intuicyjnych i przyjaznych w użyciu. Sprawiamy, że korzystanie z rozwiązań informatycznych staje się nieodczuwalne dla użytkownika, a z wysokich technologii może korzystać każdy bez względu na wiek, wykształcenie czy status społeczny.