Browsing: Katarzyna Gad

Praca Katarzyny Gad „Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej” zwyciężyła w IX edycji Konkursu
„Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską poświęconą promocji, innowacyjności i konkurencyjności Polski. Pośród 13 prac magisterskich nagrodzonych w tegorocznej edycji Konkursu znalazły także inne, zwracające uwagę na różnorodne narzędzia budowania marki narodowej.

Link to Poland jest patronem medialnym konkursu.