Browsing: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego

PAIiIZ oraz firma K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego opracowały prezentację na temat rynku pracy i zasobów ludzkich w Polsce, skierowaną do inwestorów zagranicznych.