Browsing: Kulczyk Investment

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku w Warszawie odbywał się World Commerce Summit: Gateway to the Emirates. W czasie tego dwudniowego spotkania przedsiębiorcy z Polski, Bliskiego Wschodu i Afryki mieli okazję do zaprezentowania potencjału swoich krajów i firm, wymiany doświadczeń oraz dyskusji na temat przyszłości światowej gospodarki.

Link to Poland jest partnerem medialnym wydarzenia.

IESE Business School, jedna z najlepszych szkół biznesu na świecie, w dniach 14-15 kwietnia 2016 roku organizuje w Warszawie World Commerce Summit, którego celem będzie wsparcie polskich przedsiębiorstw w pozyskiwaniu kontaktów na rynkach Bliskiego Wschodu, Afryki i Europy.

Link to Poland jest partnerem medialnym wydarzenia.