Browsing: Nagroda im. Wisławy Szymborskiej

11 czerwca 2016 roku podczas uroczystej gali, która odbyła się w Operze Krakowskiej ogłoszono nazwiska tegorocznych laureatów Nagrody im. Wisławy Szymborskiej. W tym roku zgodnie ze zmienionym regulaminem nagrody kapituła przyznała nagrodę w dwóch kategoriach: za tom wydany po polsku w roku 2015 (100 000 zł)  oraz za tom zagraniczny, przełożony na język polski i wydany w ubiegłym roku (100 000 zł do podziału między poetę a jego tłumacza/tłumaczy).

W 2016 roku Nagroda im. Wisławy Szymborskiej zostanie przyznana po raz czwarty. Wśród nominowanych do Nagrody znaleźli się: Jakub Kornhauser, Edward Pasewicz, Marta Pogórnik, Joanna Roszak oraz Marcin Świetlicki. 11 czerwca 2016, w czasie uroczystej gali dowiemy się, kto zostanie laureatem Nagrody.